Styrgrupp

Claes Hemlin, med dr
claes.hemlin@tele2.se

Cecilia Ahlström-Emanuelsson, med dr
cecilia.ahlstrom-emanuelsson@med.lu.se

Elisabeth Ericsson, leg ssk, docent
elisabeth.ericsson@oru.se

Gunnar Björck, leg läk
gunnar.bjorck@karolinska.se

Joacim Stalfors, docent
joacim@stalfors.se

Karin Strömbäck, med dr
karin.stromback@telia.com

Lars Lundman, med dr, ordförande
lars.lundman@liv.se

Per-Inge Carlsson, med dr
per-inge.carlsson@liv.se

Eva Westman, med dr
eva.westman@lvn.se

Peter Nordqvist, tekn dr
peter@horselbron.se

Elisabeth Dahlström, med dr
elisabeth.dahlstrom@vgregion.se

Åsa Skagerstrand, audionom
asa.skagerstrand@orebroll.se

Lars Lundman är registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård och ordförande  i styrgruppen.
Lars Lundman är registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård och ordförande i styrgruppen.