Logo

Utfasning av mobilt bankID

Från och med den 1 november 2024 kommer Mobilt BankID inte längre finnas som val i Stratum. Använder du i dagsläget BankID som inloggningsmetod behöver du skaffa ett SITHS-kort.

Läs hela nyheten.

Tonsilloperationer


Se kvalitetsindikatorer för tonsilloperationer.
Statistik från Tonsilloperationsregistret.

Otoskleroskirurgi


Statistik för anestesi och vårdform från Registret för otoskleroskirurgi.
Ladda ner PDF.


Nio delregister stimulerar till kvalitetsförbättringar

SEPTUMPLASTIKREGISTRET LANSERAR NY INTERAKTIV STATISTIKVISNING