Information för patienter om kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Nationella kvalitetsregister finns till för att förbättra sjukvården. I registren samlar man information om så många patienter som möjligt. Det handlar om vilka besvär patienterna har, vilka åtgärder som sätts in och vad de ger för resultat. Med hjälp av uppgifterna kan man dra slutsatser om vad som fungerar bäst. Vårdenheterna kan använda sig av registerdata för att förbättra sin verksamhet. Data kan också användas för forskning.

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård har nio delregister. Tre av dem gäller insatser för personer med hörselnedsättningar. De andra samlar data om olika kirurgiska ingrepp i öronen, näsan eller halsen. Några delregister har information för patienter om registret. Du får fram informationen genom att klicka på länkarna nedan.