Årsrapporter

Årsrapporten för 2016 beskriver registret till nu och den utveckling som skett under de senaste åren. För 2016 finns ingen separat datarapport. För mer registerdata hänvisas istället till varje delregisters hemsida, med den statistik som finns där.
delregistrens hemsidor når du här

Under 2017 har varje delregister skrivit artiklar till ÖNH-tidskriften som ges ut av Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi (SFOHH). Artiklarna kan läsas elektroniskt på SFOHH:s hemsida.
länk till elektronisk ÖNH-tidskrift

Årsrapporten för 2015 är uppdelad i två delar. En som går under namnet Årsrapport 2015, som är ett supplementnummer till ÖNH-tidskriften och som består av redaktionella texter. En del går under namnet Datarapport 2015 och den består av registerdata.

Årsrapporten för 2014 är uppdelad i två delar. I den första lyfts fram hur delregistren har använts för att förbättra vården. I den andra återrapporteras registerdata. Dessa kan användas för att beskriva en verksamhet. I den andra delen finns också sammanställningar av täckningsgradsanalyser som utförts i samarbete med Socialstyrelsen.

Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Datarapport 2015
Årsrapport 2014 del 1
Årsrapport 2014 del 2
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013 Tonsilloperationsregistrets engelska version
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011 Tonsilloperationsregistret