Årsrapporter

Årsrapporten för 2015 är uppdelad i två delar. En som går under namnet Årsrapport 2015, som är ett supplementnummer till ÖNH-tidskriften och som består av redaktionella texter. En del går under namnet Datarapport 2015 och den består av registerdata.

Årsrapporten för 2014 är uppdelad i två delar. I den första lyfts fram hur delregistren har använts för att förbättra vården. I den andra återrapporteras registerdata. Dessa kan användas för att beskriva en verksamhet. I den andra delen finns också sammanställningar av täckningsgradsanalyser som utförts i samarbete med Socialstyrelsen.

Årsrapport 2015
Datarapport 2015
Årsrapport 2014 del 1
Årsrapport 2014 del 2
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013 Tonsilloperationsregistrets engelska version
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011 Tonsilloperationsregistret