Logo

Datarapporten för 2015 finns att ladda ner

Datarapporten är den senaste sammanställningen av data från delregistren i ÖNH-registret. Du hittar den under rubriken Om kvalitetsregistret, på sidan Årsrapporter.