Logo

Årsrapporter

Dokument att ladda ner

 • Årsrapport 2022PDF

  En gemensam årsrapport för ÖNH-registrets delregister. Årsrapporten beskriver registrets aktiviteter och utveckling under 2022. Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, Registren för grav hörselnedsättning hos vuxna och hörselnedsättning hos barn lämnar separata årsrapporter. För mer registerdata hänvisas till varje delregisters hemsida, med den statistik som finns där.

 • Årsrapport 2021PDF

  En gemensam årsrapport för ÖNH-registrets nio delregister. Årsrapporten beskriver registrets aktiviteter och utveckling under 2021. För mer registerdata hänvisas till varje delregisters hemsida, med den statistik som finns där.

 • Årsrapport 2020PDF

  En gemensam årsrapport för ÖNH-registrets nio delregister. Årsrapporten beskriver registrets aktiviteter och utveckling under 2020. För mer registerdata hänvisas till varje delregisters hemsida, med den statistik som finns där.

 • Årsrapport 2019PDF

  En gemensam årsrapport för ÖNH-registrets nio delregister. Årsrapporten beskriver registrets aktiviteter och utveckling under 2019. För mer registerdata hänvisas till varje delregisters hemsida, med den statistik som finns där.

 • Årsrapport 2018PDF
 • Årsrapport 2017PDF

  Årsrapporten för 2017 beskriver registrets aktiviteter och utveckling under 2017. För mer registerdata hänvisas till varje delregisters hemsida, med den statistik som finns där.

 • Årsrapport 2016PDF

  Årsrapporten för 2016 beskriver registret och den utveckling som skett under de senaste åren. För 2016 finns ingen separat datarapport. För mer registerdata hänvisas istället till varje delregisters hemsida, med den statistik som finns där.

 • Årsrapport 2015PDF

  Årsrapporten för 2015 är uppdelad i två delar. Denna del är ett supplementnummer till ÖNH-tidskriften och består av redaktionella texter.

 • Datarapport 2015PDF

  Årsrapporten för 2015 är uppdelad i två delar. Denna del består av registerdata.

 • Årsrapport 2014 del 1PDF

  Årsrapporten för 2014 är uppdelad i två delar. I denna första del lyfts fram hur delregistren har använts för att förbättra vården.

 • Årsrapport 2014 del 2PDF

  Årsrapporten för 2014 är uppdelad i två delar. I denna andra del återrapporteras registerdata. Dessa kan användas för att beskriva en verksamhet. Här finns också sammanställningar av täckningsgradsanalyser som utförts i samarbete med Socialstyrelsen.

 • Årsrapport 2013PDF
 • Årsrapport 2013 Tonsilloperationsregistrets engelska versionPDF
 • Årsrapport 2012PDF
 • Årsrapport 2011 TonsilloperationsregistretPDF