Integritetsskydd för dig som patient

Uppgifterna i ett kvalitetsregister är till för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. De får också användas för att framställa statistik och för forskning. Informationen om dig som patient skyddas av flera lagar; offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen och GDPR. Uppgifterna har samma starka skydd som journaluppgifter.

ÖNH-registret består av nio delregister. Varje delregister har mer specifik information som du hittar på respektive registers hemsida.

Blanketter

Du har när som helst rätt att få dina uppgifter utplånade ur registret.
Här finns blanketter att ladda ned.
Begäran om utträde ur Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård.
Begäran om utträde för barn under 12 år ur Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård.

Du har kostnadsfritt rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig.
Här finns blanketter att ladda ned.
Begäran om registerutdrag ur Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård.
Begäran om registerutdrag för barn under 12 år ur Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård.