Logo

Svenska Öronkirurgiska Registret har en ny interaktiv statistikvisning

I statistikvisningen kan enheter och regioner enkelt se sina resultat. De kan jämföra sig med andra och inspireras till förbättringsarbete. Statistiken är öppen och kan användas för utvärdering av vården nationellt och på kliniknivå.