Logo

Stor uthållighet i arbete för säkrare halsmandeloperationer

Tonsilloperationsregistret har visat hur man bör operera bort halsmandlar för att minimera komplikationerna. Klinikerna har förändrat praxis till det bättre, men förändringarna har inte varit tillräckliga menar registerföreträdarna. En nationell rekommendation är deras nya redskap i ett arbete som kräver uthållighet över många år.