Logo

Så slipper barn allvarliga blödningar efter halsmandeloperation

Tusentals barn i Sverige får sina halsmandlar bortopererade varje år. Flera hundra av dem drabbas av potentiellt livshotande blödningar efteråt. Men i framtiden kan antalet blödningar minimeras. Tonsilloperationsregistret har nu pekat ut de säkraste operationsmetoderna.