2017-02-21

Registret har en ny registerhållare

Förste januari tog Lars Lundman över som ny registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård. Han ersätter Joacim Stalfors som registerhållare och ordförande för registrets styrgrupp.

Lars är sedan tidigare aktiv i referensgruppen för delregistret för otoskleroskirurgi. Det kommer han fortsätta med även nu när han också kommer leda hela ÖNH-registret.
Lars är i sin kliniska vardag överläkare på ÖNH-kliniken i Karlstad.

Här beskriver Lars med egna ord hur han ser på sitt nya uppdrag:

Det är en ära för mig att i år kunna tillträda som registerhållare och ordförande i styrgruppen för Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård. Att efterträda Joacim Stalfors förpliktigar. En mer hängiven registerperson än Joacim är svår att finna. Jag har min bakgrund som ÖNH-läkare utbildad på Karolinska Sjukhuset där jag även disputerade 1993. Sedermera hamnade jag i Karlstad, till att börja med som verksamhetschef, men de senaste 10 tio åren som överläkare med öronkirurgisk inriktning. Kvalitetsregister har alltid legat mig varmt om hjärtat och det ska bli roligt att framledes tillsammans med styrgruppen och vår registerpersonal utveckla verksamheten.

Vi väntar spänt på vad våra uppdragsgivare kommer fram till i den utredning, avseende landets samtliga offentligt finansierade kvalitetsregister, som för närvarande pågår. De problem som man identifierat och vill få lösta är:

  1. För låg användning av registerdata i verksamheters förbättringsarbete.
  2. Kvalitetsregistren ligger för mycket utanför det ordinarie hälso- och sjukvårdssystemet.
  3. Tekniken innebär dubbelarbete och är därför inte kostnadseffektiv. Mer om detta kan man läsa på kvalitetsregister.se. Vi kan förvänta oss besked avseende ekonomiska ramar och struktur någon gång på senvåren. Först då kan vi på allvar ta tag i framtiden.
Lars Lundman, registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård.