Logo

Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi utvecklas och förbättras

Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi är en del av Nationellt kvalitetsregister för ÖNH-sjukvård och har under många år fungerat på ett bra sätt. Senaste åren har registret dock inte utvecklats som förväntat, vilket lett till hot om nedläggning.