2016-06-22

Ny webbplats men om problem uppstår, gå till den gamla

Det här är den nya webbplatsen för Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård och alla nio delregistren. Allt som behövs för registrering ska fungera, men som säkerhet finns den gamla webbplatsen kvar över sommaren. Får du problem med registreringen kan du gå dit.

Den nya webbplatsen lyfter fram delregistrens statistik på ett helt nytt sätt. Syftet är att underlätta enheternas arbete med att förbättra vården. Statistiksidorna är under uppbyggnad och kompletteras efter hand. Webbplatsen har också fått en modernare och förhoppningsvis mer användarvänlig formgivning och navigering.

Gå till gamla webbplatsen för Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård.

Lisa Hellgård, koordinator för ÖNH-registret, har varit en av de drivande krafterna i utvecklingen av den nya webbplatsen.