Logo

Nu registreras CI-operationer på vuxna

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna har börjat samla in data om operationer med cochleaimplantat (CI) på personer över 18 år. I Sverige genomförs årligen cirka 200 CI-operationer på vuxna och syftet är att kvalitetssäkra dessa.