Logo

Nu finns nationell rekommendation om kall teknik vid tonsillektomi

En tungt vägande rekommendation har utfärdats på nationell nivå om hur tonsillektomi ska gå till. Kalla tekniker ska användas både för dissektion och blodstillning. Bevisningen är övertygande för att dessa tekniker ger färre postoperativa blödningar med återinläggning.