2018-02-05

Material från registrerardagen 2018

Tack alla ni som deltog i registrerardagen i Göteborg och Stockholm!

För första gången organiserades registrerardagen på två platser, dels i Göteborg och dels i Stockholm. Uppslutningen var lika stor på båda platserna, och vi var totalt sett nästan dubbelt så många som föregående år. Alla närvarande bidrog med kloka frågor och goda exempel, vilket gjorde dagarna till precis det de är avsedda för - så tack alla som var med!

här finns materialet från dagen

från registrerardagen 2018 i Göteborg