Logo

Många patienter tonsillopereras i en annan region än hemregionen

Nu finns en rapport som visar hur många tonsilloperationer som utförs i en annan region än den där patienten bor. Rapporten har tagits fram av Referensgruppen för tonsilloperationsregistret och Nationell arbetsgrupp för tonsilloperation.