Logo

Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan har en ny statistikvisning

Röroperationsregistrets nya statistikvisning baseras på en uppdaterad och förenklad version av registret som lanserades våren 2021. Resultat visas i realtid för ett urval viktiga parametrar i registret. Enheter och regioner kan enkelt se sina resultat och jämföra sig med andra.