2016-11-30

Inbjudan till ÖNH-registrets registrerardag 2017

Registrerardagen riktar sig till dig som har behörighet att logga in och registrera i något av delregistren.

den tredje februari 2017 hålls en informationsdag för dig som arbetar med att registrera i något av ÖNH-registrets delregister.
Programmet startar kl.09.00 och slutar kl.15.00 och dagen hålls på Registercentrum i Göteborg.

Program
Karta
Material från dagen

Registrets koordinator Lisa Forsling (tidigare Hellgård) är ansvarig för och håller i registrerardagen.