Logo

Första disputationen med registerdata inom ÖNH

Erik Odhagen disputerade den 1 februari 2019 med forskning för att identifiera komplikationer som är möjliga att förebygga vid tonsilloperation. Det är den första disputationen med registerdata från ÖNH-registret.