2018-04-11

Förbättringsarbete gav färre blödningar efter tonsilloperation

Blödningar efter tonsilloperationer är potentiellt livshotande. Det skiljer stort mellan olika kliniker vilken andel av patienterna som drabbas. Nu har Tonsilloperationsregistret visat att det går att minska antalet blödningar genom systematiskt förbättringsarbete.

I Sverige genomförs varje år cirka 13 500 tonsilloperationer. Ungefär hälften av dem är tonsillektomier då man avlägsnar hela tonsillerna. Orsaken är då vanligen frekventa infektioner. Det finns heta och kalla operations- och blodstillningstekniker. Man kan ta bort tonsillerna genom att värma vävnad så att cellerna sprängs och stilla blodflöde genom att hetta upp sårytan. De kalla metoderna innebär att man opererar med stålinstrument och stoppar blödningar med kompresser och genom att stänga till blodkärl.

– Vi har med resultat från Tonsilloperationsregistret visat att heta operations- och blodstillningstekniker ökar risken för blödning, säger Joacim Stalfors ordförande i referensgruppen för Tonsilloperationsregistret.

Blödningsfrekvens gick ner

Företrädare för registret initierade ett förbättringsprojekt för att få ner blödningsfrekvensen. Projektet pågick från oktober 2013 till april 2014.

– I projektet valdes några kliniker ut som hade högre blödningsfrekvens än snittet. Med registerdata identifierades vilka tekniker som användes och läkarna utbildades i att operera kallt. Effekten blev att de kliniker som deltog i projektet fick signifikant lägre blödningsfrekvens, säger Joacim Stalfors.

En ny studie publicerad i European Archives of Oto-Rhino-Laryngology jämför de sex deltagande klinikerna med 15 kliniker i en kontrollgrupp. Med hjälp av data i Tonsilloperationsregistret jämförs blödningsfrekvens under året före projektet med blödningsfrekvens under året efter. Båda grupperna av kliniker hade hög blödningsfrekvens bland sina patienter i utgångsläget. Klinikerna som genomförde förbättringsprojekt sänkte frekvensen från 12,7 % till 7,1 % medan klinikerna i kontrollgruppen låg kvar på samma höga nivå.

Charlotta Sjöstedt

Referens
Reducing post-tonsillectomy haemorrhage rates through a quality improvement project using a Swedish national quality register: a case study. Erik Odhagen, Ola Sunnergren, Anne‑Charlotte Hessén Söderman, Johan Thor, Joacim Stalfors. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2018