Logo

Förbättringsarbete gav färre blödningar efter tonsilloperation

Blödningar efter tonsilloperationer är potentiellt livshotande. Det skiljer stort mellan olika kliniker vilken andel av patienterna som drabbas. Nu har Tonsilloperationsregistret visat att det går att minska antalet blödningar genom systematiskt förbättringsarbete.