Logo

Färre barn får blödningar efter halsmandeloperation

Tonsilloperationsregistret har slutit cirkeln. Först samlade man data. Sedan kunde man dra slutsatser om hur man bäst opererar. Den nya kunskapen fördes ut till klinikerna. Nu fångar registret upp data som visar att läkarna ändrar operationssätt och komplikationerna blir färre.